OLD SHORT FILMS 2006 - 2007FÖRAKTA MIG ( Disdain Me ) 2007

ÄVEN DU BRUTUS? ( Et Tu Brute? ) 2007


DET ALLRA SISTA ( The Darkest Hour ) 2007

ÄR DET HÄR JUL? 2006


AN ENDLESS WAITING FOR A FOOL 2006